Protokoll från föreningsstämma april 2017

Nu finns protokollet från föreningsstämman i april upplagd under Stadgar & Protokoll.