Kategori: Okategoriserat

Uppdaterad information kring underhållet

Vi har fått indikationer på att många haft problem efter underhållet, vi har haft kontakt med IP-Only och de säger att följdproblemen nu ska vara lösta. Ni som fortfarande har problem ska göra en återställning av mediaomvandlaren, så bör tjänsterna

Planerat underhåll 2016-11-07 och 2016-11-09

Den 7 november och den 9 november kommer det att ske ett planerat underhåll i nätet. Arbetet kommer pågå mellan 08:00 – 15:00 båda dagarna. Avbrott i tjänsterna kan förekomma under denna tid och varar i upp till 1 timme

Uppdatering ang. driftstörningar

Föreningen har fått vetskap om att 10-20 medlemmar har haft problem med tjänsterna sedan i måndags. Om ni inte har felanmält eventuella problem till er tjänsteleverantör så gör detta! Comhem – som är den största tjänsteleverantören – jobbar tillsammans med IP-Only för

Problem med tjänster för vissa medlemmar

Efter ett servicearbete vid lunchtid den 10/10 har vissa medlemmar hört av sig och haft problem med TV och internet. Detta gäller vad vi vet oavsett vilken tjänsteleverantör man har. Felet gäller inte alla och varför det uppstått hos vissa medlemmar har föreningen inte fått reda

Protokoll från föreningsstämma

Protokollet från årets föreningsstämma finns nu tillgänglig på föreningens hemsida.

Åsksäsong

Perioden Juni –  Augusti är åsksäsong och även om fiberkabeln i sig inte leder ström kan ändå utrustningen påverkas genom t.ex. ett nedslag i elnätet. Bästa sättet att skydda sin utrustning är att koppla ur den från elnätet om ett åskoväder är

Årsredovisning 2015

Vi har nu skickat ut årsredovisningen för 2015 till de medlemmar som har meddelat oss sin epost-adress. Om du – som medlem – vill ha en kopia av årsredovisningen ber vi dig meddela din e-post-adress till info@laneryrfiber.se.

Kallelse till föreningsstämma 2016

Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening kallar sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen finner ni på denna plats. Årsredovisning kommer att skickas per e-post till de medlemmar som vi har en registrerad e-postadress på, denna skickas någon vecka innan mötet.

Störningar i TV-utsändningen (uppdaterad)

Uppdatering: Inga störningar har registrerats efter 18:30 och leverantörerna har stängt ärendet. Vi har fått information ifrån medlemmar om att det förnärvarande är det störningar i TV-utsändningen. Vi har varit i kontakt med våra leverantörer som är medvetna om störningen och felavhjälpning pågår

Driftstörning TV-sändningar (Uppdaterat)

Uppdatering: Felet pågick i cirka 2 timmar och var löst vid midnatt 2016-04-03. Det är för närvarande störningar på TV-sändningarna från Comhem. Problemen började vid 22-tiden och pågick fortfarande vid 23. Felet verkar enligt Comhem och IP-Onlys driftinformations-sidor drabba kunder