Felregistrering

Använd detta formulär kan användas för att informera föreningen om eventuella problem som ni haft med någon av tjänsterna. Föreningen kommer inte att göra en felanmälan för er del, men använder denna information för att få en bild ett problems omfattning. Felanmälan skall fortfarande göras till er tjänsteleverantör.

Ditt namn (obligatorisk)

Din gatuadress (obligatorisk)

Din epost-adress (obligatorisk)

Felande Tjänst (obligatorisk)

Typ av fel (obligatorisk)

Om annat fel, beskriv kortfattat

Datum för fel (obligatorisk, ändra till rätt datum)

Tid för fel (obligatorisk, ändra till rätt tid)
Du kan ange flera tidpunkter separerade med kommatecken (20:03, 20:05 ..)