Kallelse föreningsstämma 2020

Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening kallar sina medlemmar till årets föreningsstämma. Kallelsen hittar ni här.

Har du störningar i TV-bilden?

Flera medlemmar med gruppavtal har hört av sig och meddelat att de har störningar i TV-bilden efter bytet till den nya routern. För att problemen ska synas i Com Hems statistik ber vi er att göra en felanmälan till Com Hem.

Om du upplever störningar på 1-20 sekunder där bilden blir svart eller att du får felmeddelandet ”v.52” så kan du prova att flytta nätverkskabeln mellan TiVo-boxen och routern så att den istället går från TiVo-boxen direkt till mediaomvandlaren. Mediaomvandlaren är den burk som fiberkabeln går in i.

Efter omkoppling ska det se ut som alternativ D i denna instruktion. Observera att det inte finns någon ”TV-port” på mediaomvandlaren, använd istället valfri LAN-port.

Com Hem och TV4 i konflikt

Com Hem och TV4 ligger har inte kommit överens i pågående avtalsförhandlingar. Detta innebär att Com Hem inte har rätt att visa TV4 m.fl. kanaler sedan 23:59 2019-12-10.

Com Hem har samlat information här.

HD i TV-Bas

Com Hem har uppdaterat utbudet i TV-Bas så att det flesta kanalerna nu är HD. TV- Bas ingår för dig som har gruppavtal med föreningen.

Mer information om vilka kanaler som ingår finns här.

Högre hastighet på gruppavtalet

Det har tidigare gått ut information om att gruppavtalet med Com Hem har förlängts. De medlemmar som väljer att vara kvar i gruppavtalet måste ringa Com Hem för att avropa den nya bredbandshastigheten på 250 Mbit/s och om man vill även en ny router. Här finns ett informationsbrev från Com Hem om hur du avropar tjänsterna. Den nya hastigheten gäller från 2019-10-01.

I dagarna går information om gruppavtalsförlängningen även ut till alla medlemmar per post.

Information angående gruppavtal

Styrelsen har beslutat att förlänga gruppavtalet med Com Hem. I samband med förlängningen måste de som har gruppavtal göra valet att stanna kvar i gruppavtalet eller lämna det.

Ett informationsbrev har gått ut via e-post till de medlemmar som valt att få faktura via e-post. Om du inte fått detta informationsbrev så hör av dig föreningen på info@laneryrfiber.se

Medlemmar som får faktura via brev kommer att få information i samband med nästa faktura.

Kallelse föreningsstämma 2019

Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening kallar sina medlemmar till årets föreningsstämma.

Välkomna!

Kallelse föreningsstämma 2018

Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening kallar sina medlemmar till årets föreningsstämma.

Kallelsen hittar ni här

Välkomna!

Planerat servicearbete

IP-Only uppgraderar utrustning i sitt nät, vilket kommer att att skapa kortare avbrott i tjänsterna.

Uppgraderingarna är planerade till nedanstående datum och kommer att ske någon gång mellan 00:01 – 06:00. Den planerade avbrottstiden är 15 minuter per tillfälle. i

Planerat tillfälle #1: 2017-12-04
Planerat tillfälle #2: 2017-12-08
Planerat tillfälle #3: 2017-12-11
Planerat tillfälle #4: 2017-12-15

Ytterligare information finns på http://www.ip-only.se/foretag/migrering-till-nytt-ip-core/

 

Avbrott i Röd

Boende i Lane-Ryrs Röd har anmält avbrott i tjänsterna. Trolig orsak är kabelbrott. Servicepartner är utkallad för felsökning som påbörjas under morgonen 19/10.

Tidslogg:

2017-10-20 13:15 – Skadan är nu permanent lagad.

2017-10-19 14:43 – Temporära lagningen är klar. Permanent lagning körs redan på fredag 2017-10-20.

2017-10-19 13:21 – Skadan kommer att repareras temporärt. Permanent lagning är planerad till måndagen.

2017-10-18 22:30 – Ärende läggs till servicepartner att börja felsökning & reparation under kommande förmiddag.

2017-10-18 21:30 – Föreningen uppmärksammar att boende i Röd har avbrott i tjänst. Samlar information.