Hoppa till innehåll

Riktlinjer vid grävning

Allt markarbete ska föregås av en förfrågan på http://www.ledningskollen.se
Om föreningens kablar berörs av ert markarbete sätter vi kostnadsfritt ut vår kabel alternativt skickar er kartunderlag som visar vår kabels förläggning. Vid omfattande arbeten kontaktar vi er för en diskussion kring påverkan och vilka kablar som behöver sättas ut.

När ska jag begära utsättning?

Du ska kontrollera mot ledningskollen och begära utsättning vid t.ex.

 • Grävarbeten
 • Plöjning för förläggning av slang
 • Vid skogsavverkning med maskin/skotare
 • Jordborrning
 • Staketmontering

Vad händer när jag begärt utsättning?

 • Beslutad utsättning görs normalt inom 5 arbetsdagar efter beslut om utsättning.
 • Utsättningens är giltig 1 månad efter utförande.
 • Den som begärt utsättningen är ansvarig för att underhålla markeringarna och förstärka dem om de påverkats av väder, markarbeten eller andra åtgärder.

Vad gäller vid grävning runt en utsättning?

Föreningen tillämpar följande riktlinjer vid grävning kring en utsatt ledning:

 • Utsättningen kan skilja sig från kabelns verkliga placering med upp till 60 cm.
 • Markarbeten och grävning närmare än 1 meter på var sida om utsättningen ska ske med försiktighet
  genom schaktning eller handgrävning.

En avgrävd kabel kan ställa till problem för många och bidra till höga kostnader. Om du chansar och arbetar i ett område utan att kolla i förväg kan du bli skadeståndsskyldig om det skulle uppstå skador. Vid allvarligare fall kan det bli tal om rättsliga åtgärder. Kolla innan du sätter igång, vare sig du gräver själv eller ger ett uppdrag till en grävfirma.