Hoppa till innehåll

På gång i Juli

Protokollet från föreningsstämman i Juni finns nu tillgängligt här.

Styrelsen sammanträdde under gårdagskvällen och arbetet fokuseras just nu på kontakter med entreprenörer och tjänsteleverantörer samt att förprojektera nätet och ta in offerter.

Vi kommer inom kort att gå ut med ett utskick till alla medlemmar där vi söker områdesansvariga som kan ta hjälpa till att värva medlemmar i sitt närområde, lämna över anslutningsavtal och markavtal, och i senare skede informera om vad som händer i närområdet. Om du redan nu vill anmäla ditt intresse så skicka ett mail till info@laneryrfiber.se eller ta kontakt med någon i styrelsen.