Hoppa till innehåll

Vi växer!

Även om det i skrivande stund står 398 medlemmar på vår hemsida så har vi under helgen passerat 400!  Ett stort tack till våra Områdesansvariga som har värvat minst 100 medlemmar under en månads tid.

I början av november börjar vi att beräkna en uppskattad kostnad per ansluten fastighet som vi kommer  att presentera för medlemmarna på en stämma i slutet av samma månad.

Vi kommer inom kort att göra ett mailutskick till samtliga medlemmar för att bekräfta att vi mottagit betalning av insats och medlemsavgift.

Om du vet med dig att du inte har betalt in, så skynda dig att göra detta!
Bankgironummer och belopp finner du på http://www.laneryrfiber.se/medlemskap/

Mvh
Styrelsen