Vi närmar oss beslut!!

Den siste november kommer vi att skicka in underlag för förprojektering och kostnadsberäkning. Om du inte är medlem innan dess kommer din fastighet inte vara med i underlaget och vi kommer därefter att hantera varje tillkommande medlem separat.

Bli medlem idag! Så har du möjlighet att vara med och påverka beslutet kring utbyggnad av vårt fibernät!