Hoppa till innehåll

Rapport från extra föreningsstämma

Ett stort antal medlemmar närvarade vid den extra föreningsstämman som genomfördes under söndags-eftermiddagen. Protokollet från stämman kommer inom kort att göras tillgänglig.

Följande beslut togs:
– Ändring av stadgarna, det andra beslutet av två.
– Att genomföra utbyggnaden av fibernätet till en takkostnad om 17000 SEK.
– Om en första delinbetalning om 5000 SEK av kapitalinsatsen senast den 01 mars 2013.

Efter mötet gavs möjlighet att skriva på anslutningsavtal, något som nära 100 medlemmar valde att göra.

Styrelsen har valt att sätta en deadline för påskrivning av anslutningsavtal
till den 15 januari 2013, detta för att snabbt få igång projektet och kunna lämna in en budget till Länsstyrelsen som underlag för bidragsansökan. Dessutom påbörjas samförläggningen med Vattenfall under första kvartalet 2013.

Om du vill skriva anslutningsavtal, ta kontakt med den som är områdesansvarig i ditt område eller med någon av styrelsens medlemmar.

Bild från Extrastämman

Styrelsen tackar för engagemanget och önskar en God Jul och Gott Nytt År!