Hoppa till innehåll

Statusuppdatering

Det har gått en tid sedan vi skickade ut information kring vad som händer i föreningen och hur vi ligger till i projektet. Här följer därför en sammanfattning.

Upphandling & Bidragsansökan

Vi har nu annonserat vår första upphandling gällande s.k. Systemleverantör – på www.opic.com och en europeisk motsvarighet. Här näst kommer vi att börja arbeta med upphandling av gräventreprenör, denna kommer att annonseras på samma sätt. Förhoppningen är att dessa upphandlingar är avklarade innan juni.

För mer än ett år sedan lämnade vi in vår ansökan om stöd till Länsstyrelsen och har vi har plats 36 i kölistan för ansökningar. Vår ansökan är kompletterad i omgångar och vi väntar nu ett beslut ifrån Länsstyrelsen som är sägs komma i slutet av mars.

För den som är intresserad finns information här (länk till Länsstyrelsens hemsida).

Markavtal & Projektering

I området Kopperöd/Äskedraget kommer vi att samförlägga våra rör med Vattenfall i samband med att de bygger om sitt elnät. I och med detta arbetar projekteringsgruppen just nu hårt med att få ihop kartmaterial etc för de markavtal som vi kommer att behöva sluta med berörda markägare i området.

Sammarbete

Tillsammans med övriga föreningar i kommunen träffar vi ett antal Kommunikations Operatörer (KO) för att skaffa oss en bild av vilka aktörer som finns på marknaden och vilket erbjudande de har till oss i föreningarna.

Detta arbete kommer sedan att ligga till grund för den upphandling av KO som vi kommer att göra i senare skede.

Föreningsarbete

Styrelsen träffas i normalfallet ett par gånger per månad för att stämma av hur arbetet fortgår, emellan dessa styrelsemöten sker ett idogt arbete i de olika grupperna och en mängd mail, telefonsamtal och möten behandlas.

Är du intresserad av att hjälpa oss genom styrelsearbete eller på annat sätt så hör av dig till vår ordförande Bertil Sköldh eller någon i valberedningen.

Styrelsens medlemmar hittar du här
Valberedningens medlemmar hittar du här

Vi försöker att så ofta som möjligt informera om det jobb vi gör – främst via vår hemsida och facebook, men saknar du någon information från oss – eller tycker att något bör förtydligas, så hör av dig till info@laneryrfiber.se eller någon i styrelsen.