Hoppa till innehåll

Lane-Ryr Fiber upphandlar Kommunikations Operatör

Lane-Ryr Fiber inbjuder intresserade att inkomma med anbud kring leverans av kommunikationsoperatörs-tjänster i det fibernät som föreningen håller på att bygga.

Upphandlingsunderlagen finns att hämta via Tendsign https://tendsign.com/doc.aspx?ID=48083&Goto=Docs (kräver inloggning)