Nu ska det tryckas

Under morgondagen påbörjas tryckningar under väg. Tryckningarna görs på de ställen som vi måste korsa t.ex. en väg, järnväg eller ett vattendrag.
Arbetet påbörjas i området kring Trombälgen och vi drar oss sedan ner mot Nordmanneröd.