Hoppa till innehåll

Rapport från stämman

Den 12/6 hölls stämma i Lane-Ryr Fiber EF där 73 medlemmar närvarade. Förutom stadgeenliga förhandlingar informerade styrelsen om föreningens ekonomiska läge samt att tilldelningsbeslut skett i upphandlingen av kommunikationsoperatör.

Det hölls även en kortare information kring tjänster i nätet och det  gruppavslutningsavtal för TV, bredband och telefoni som kommer att erbjudas medlemmarna.

Mer information kommer att läggas ut på hemsidan efter det att avtal skrivits mellan parterna. Om du – som medlem – har frågor är du välkommen att höra av dig på info@laneryrfiber.se.