Hoppa till innehåll

Blåsning av fiber startar 1:e september

Våra entreprenörer kommer att påbörja blåsning av fiber till fastigheterna den 1:e september. Man börjar med de som är anslutna till noden i Nättjebacka och fortsätter sedan med (i tur och ordning) Kopperöd, Huveröd, Svinbohult och Lane Fagerhult.

För att arbetet skall flyta på måste de vita kopplingsboxarna vara monterade på er fastighet innan teknikern kommer. Boxarna skall vara monterade på utsidan fastigheten, väl synlig och tillgänglig för teknikern. Om teknikern behöver leta efter, eller inte kommer åt boxarna vid installationstillfället kommer föreningen att få ökade kostnader, något vi vill undvika i största möjliga mån.

Föreningen kan komma att ta ut en straffavgift av de hushåll som inte monterat kopplingsboxen vid det tillfälle som teknikern anländer till fastigheten.

Instruktioner för hur boxen skall monteras finner ni här.


Frågor och svar

Vad innebär blåsning?
Föreningen har hittills arbetat med att gräva ner slangar samt sätta kopplingsskåp och nodhus. I slangarna skall nu fiber dras. Detta görs genom att man – med tryckluft – blåser in fiberkabeln i slangen. Från er fastighet går sedan fiberkabeln, via ett antal kopplingsskåp fram till ett s.k. nodhus. Nodhusen motsvarar dagens telestationer och det är där du kopplas (i ett första steg) mot internet.

Varför är Nättjebacka först?
Nodhuset i Nättjebacka var det första som sattes upp och det är därför vi börjar med fiberblåsning i den änden, i Kopperöd håller vi på att sätta upp nodhuset och de övriga ställs sedan upp löpande.

Kan vi använda fibern direkt efter att det är blåst?
Nej, vi får ge oss till tåls ett tag till. Innan fibern kan användas måste utrustningen i nodhusen sättas upp och föreningens nät måste kopplas till Kommunikationsoperatören. Ni som medlemmar skall också välja vilken tjänsteleverantör ni vill ha.

När kommer information om tjänsterna?
Föreningen går inom kort ut med en inbjudan till information, där kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör kommer att presentera sig och sina respektive tjänster.