Hoppa till innehåll

Nyårshälsning och lägesrapport

512px-Sparkler Foto: Gabriel Pollard

Foto: Gabriel Pollard

Vi vill med detta inlägg sända en nyårshälsning samt ge en bild av hur arbetet med fibernätet fortskrider.

Arbetsläget

Vi är nu i sluttampen av grävarbetet, det som kvarstår är Lane Fagerhult och kompletteringsgrävningar i Skottene. Beroende på hur vädret blir så är planen att detta grävarbete är färdigt inom 4 veckor.

När vi nu summerar grävarbetet så har vi hållit på i ett drygt år med grävning i egen regi och ännu längre genom samförläggning då Vattenfall lagt ner elkabel. Vi hade naturligtvis önskat att det hade gått snabbare, men både vi och Vattenfall har haft problem med att komma fram längs de sträckor vi hade planerat och detta har gjort att vissa sträckor har dragit ut på tiden.

Parallellt har vi haft en dialog med Uddevalla Kommun och Uddevalla Energi om att bygga ut i området kring Ängebacken mellan gamla och nya riksväg 44. Efter långa förhandlingar kom vi överens om en modell som fungerar väl för båda parter och för ett antal veckor sedan kunde vi påbörja grävarbetet i området.

Trots att vi nu kan sätta punkt för de stora grävinsatserna så räknar vi dessvärre med att få justera ett antal sträckor, där stopp har uppstått i slangen. Detta är inte något ovanligt men vi hoppas att dessa ”stoppgrävningar” blir så få som möjligt.

Nodhus

I vårt nät kommer vi att ha 5 så kallade nodhus, dessa är att jämföra med det gamla telefonnätets telestationer. Det är till dessa nodhus som fiberkablarna från respektive fastighet i området dras, det är också via dessa som vi kopplar ihop vårt nät med resten av internet. Våra nodhus är nu samtliga uppsatta och inkopplade till elnätet.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som har hjälpt till med montering och uppsättning av våra nodhus, er hjälp har varit ovärderlig!

Fiberkabel

För att vi skall få någon nytta av något nät behövs det självklart en fiberkabel i slangarna som vi grävt ned. I Kopperöd/Äskedraget och Nättjebacka har vi redan blåst fiber i slangarna, övriga områden räknar vi med att påbörja vecka 3. Efter att kabeln blåsts skall alla delsträckor mellan fastigheterna och nodhusen svetsas ihop.

Jobbet med blåsning och svetsning är omfattande och vi lider dessvärre av att våra leverantörer har en extrem arbetsbelastning något som gör det svårt att säga hur lång tid arbetet kommer att ta.

Tidsplan

Som vi beskriver här ovanför har vi inte ännu någon möjlighet att lämna ifrån oss ett datum för driftsättning, klart är dock att vi kommer att driftsätta de olika delområdena vid olika tidpunkter. Detta för att effektivt kunna ta hand om eventuella driftsättningsproblem.

Vi arbetar hårt tillsammans med våra leverantörer för att kunna få fram en tidsplan som vi kan hålla och återkommer så snart den är klar.

Mediaomvandlare

Vi har nu fått till oss listor med vilka som vill ha fästen till sina mediaomvandlare. Dessa sammanställs, vi beställer fästena och dessa kommer sedan att levereras till er av respektive områdesansvarig.

Vi vill också be er att inte koppla in fiberkabeln till mediaomvandlaren och inte heller strömsätta mediaomvandlaren i detta läge. Vi kommer att gå ut med information till er om när det är dags att koppla ihop och sätta igång utrustningen.

Till sist

Lane-Ryr fibers styrelse tackar för det gångna året och ser fram emot år 2015 med snabb, stabil och framtidssäker internetuppkoppling.

Styrelsen i Lane-Ryr Fiber önskar er alla ett Gott Nytt År!