Hoppa till innehåll

Byte av fastighetsägare

Vi vill påminna er om följande:

Vid försäljning av fastighet – där medlemskapet överlåtits till förvärvaren – tänk på att föreningen måste meddelas, då medlemsregistret måste uppdateras med de nya ägarnas kontaktuppgifter.

Övrigt kring överlåtelse av medlemskap finns att läsa i föreningens stadgar och anslutningsavtalet.