Hoppa till innehåll

Faktureringstillfällen & kapitaltillskott

Som tidigare meddelats kommer föreningen inom kort att börja fakturera gruppavtalet. Första fakturan kommer att skilja sig mellan medlemmarna beroende på vid vilket tillfälle tjänsterna aktiverades för er fastighet, efterföljande fakturor kommer att vara likadana för samtliga medlemmar som valt gruppavtalet. Fakturering för första året sker enligt nedanstående bild.

Styrelsen har tagit beslut om att dela upp den resterande delen av kapitaltillskottet (max 2000 kr) på 4 inbetalningar, dessa kommer att läggas till de första 4 fakturorna som föreningen skickar ut.

Fakturaperioder

Medlemmar som inte är anslutna till gruppavtalet kommer att faktureras föreningens serviceavgift för resterande del av 2015 (50 kr/mån inkl. moms) + kapitaltillskott på första fakturan. Därefter faktureras kapitaltillskottet med samma intervall som i ovanstående bild. Serviceavgiften för helåret 2016 faktureras i december 2015.