Hoppa till innehåll

Betalningsvillkor Gruppavtal

Vi vill förtydliga att nedanstående betalningsvillkor gäller för de medlemmar som har avtalat Gruppavtal.

– Betalning sker senaste 30 dagar efter fakturadatum om inget annat anges på fakturan.
– Betalningspåminnelse skickas efter 14 dagar. Vid behov skickas ytterligare en påminnelse.
– Påminnelseavgift är 50 kr inkl. moms per påminnelse.
– Dröjsmålsränta är 9%
– Vid obetald räkning – trots påminnelse – avaktiverar föreningen kundens tjänster.

Texten om betalningsvillkor ifrån tjänsteavtalet:
För samtliga ovan beskrivna avgifter till föreningen skall betalning ske senast 30 dagar efter fakturadatum om inte annat anges på fakturan. Vid utebliven betalning skickas efter 14 dagar en påminnelse, vid behov skickas ytterligare en påminnelse. Föreningen debiterar en påminnelseavgift om 50 kr inkl. moms per påminnelse samt dröjsmålsränta om 9%. Vid obetald räkning trots två (2) påminnelser äger föreningen rätt att avaktivera medlemmens anslutning samt lämna över ärendet till inkasso. Vid återaktivering av anslutning utgår en avgift om 1 000 kr inkl. moms. Övriga avgifter – såsom tillval och rörliga kostnader – förhandlas och betalas till vald tjänsteleverantör.

Hela tjänsteavtalet finner ni här