Hoppa till innehåll

Kallelse till extra föreningsstämma

Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening inbjuder sina medlemmar till extra föreningsstämma.
Kallelse med dagordning och bilaga finner ni på följande länk: Kallelse till extra föreningsstämma

Bifogat kallelsen finns de väsentliga delarna av styrelsens förslag på förändringen av stadgarna.
Förslaget till förändrade stadgar finns i sin helhet publicerade på följande länk: Stadgar & Protokoll