Faktureringsplan 2016

Information om hur fakturering kommer att ske under 2016.

För de medlemmar som har tecknat föreningens gruppavtal kommer tjänsterna under 2016 att faktureras enligt nedanstående tabell.

Infogad bild 1

Medlemmar som har valt Öppen plattform kommer att faktureras serviceavgiften för helåret 2017 i slutet av 2016 med förfallodatum 2016-12-31.