Hoppa till innehåll

Faktureringsplan 2016

Information om hur fakturering kommer att ske under 2016.

För de medlemmar som har tecknat föreningens gruppavtal kommer tjänsterna under 2016 att faktureras enligt nedanstående tabell.

Infogad bild 1

Medlemmar som har valt Öppen plattform kommer att faktureras serviceavgiften för helåret 2017 i slutet av 2016 med förfallodatum 2016-12-31.