Hoppa till innehåll

Anmälan till årstämma 2021

Årsstämman 2021 i Lane-Ryr Fiber sker digitalt på grund av den pågående pandemin.
Mötet kommer att hållas på plattformen Microsoft Teams och du kan ansluta till mötet från din dator, smartphone eller iPad/Tablet. Här hittar du information från Microsoft om hur man ansluter till ett Teamsmöte.

  • Deltagande på stämman kräver föranmälan för att förenkla upprättandet av röstlängd för mötet. Föranmälan gör du i formuläret längre ner på sidan.
  • Länken skickas ut måndagen 2021-04-12 till den e-post-adress som anges i formuläret nedan.
  • Ombud för annan medlem anger sitt namn, sin e-postadress och medlemmens/medlemmarnas fastighetsbeteckning samt klickar i kryssrutan ”Jag är ombud”. Innan mötets öppnande ska påskriven fullmakt finnas hos föreningen. Fullmaktsmall finner du här.

Det digitala mötet kommer öppnas 15 minuter före årsstämmans början för att ni ska ha möjlighet att säkerställa att ni har bild och ljud. Mötet kommer att börja med ett upprop mot listan på föranmälda.