Okategoriserat

Comhem utan avtal med Discovery Networks

Comhems avtal med Discovery Networks upphörde den 1 sept 2017. Parterna har förhandlat om förlängningen men har ännu inte kommit överens.

Detta innebär att bl.a. Kanal 5 från och med idag inte längre finns tillgänglig hos kunder till  Comhem.

Mer information finns här: http://www.comhem.se/discovery

Uppdaterat 2017-02-11 21:20 – Avbrott Kopperöd, Huveröd, Svinbohult m omnejd

2017-02-11 21:20

Lagningsarbetet är nu i sitt slutskede. I stort sett alla ska ha fått tillbaka sin anslutning vid det här laget.

Om du fortfarande inte har fungerande tjänster, kontrollera först att WAN-lampan på din mediaomvandlare lyser. Har du problem med dina tjänster trots att WAN-lampan lyser så ska du felanmäla hos din tjänsteleverantör. Du kan också använda vår felregistreringstjänst för att göra oss uppmärksamma på problemet.

2017-02-11 13:20

Nu är även noden i Svinbohult igång, där kommer det dock att kunna bli lite avbrott även under dagen i samband med pågående felsökning.

Detta innebär att majoriteten av anslutningarna nu är igång igen, det som kvarstår är de kundanslutningar som påverkades direkt av avbrottet. Där pågår reparationsarbetet fortsatt under dagen och målet är att köra på tills alla anslutningar är reparerade.

De anslutningar som fortfarande kan ha avbrott finns i: Kopperöd, Nordmanneröd, Skäleryr, Nöthult, Lane-Ryrs Röd samt 1 adress i Holmen.

2017-02-11 12:50

Huverödsnoden är igång.

2017-02-11 08:30

Reparatörerna är på plats och har återupptagit arbetet.

2017-02-10 22:56

Anslutningen till noden i Kopperöd är nu lagad, detta innebär att samtliga anslutningar i Stadsfjället skall vara igång. Även Rödshult och delar av Kopperöd bör vara klara.

Anslutningarna till noden i Huveröd och Svinbohult är tyvärr inte klara ännu. Man har försökt att laga dem, men stött på bekymmer.

Arbetet kommer att fortsätta imorgon 2017-02-11.

2017-02-10 18:30

Ny fiberkabel har blåsts på sträckan och man ska börja svetsa ihop ändarna inom kort.

Detta arbete beräknas ta 4 timmar. Man kommer att prioritera att få igång kopplingen till nodstationerna, därefter de kundanslutningar som är direkt beroende av kabeln.

Målet är att få igång majoriteten av anslutningarna under kvällen.

2017-02-10 13:17

Avbrottet beror på att den kabel som ansluter nodstationerna i Kopperöd, Huveröd och Svinbohult är avsliten.
Grävmaskin och tekniker är på plats. Reparationen kommer att ta tid. Det rör sig om en sträcka på cirka 1000meter som behöver bytas och sedan påbörjas ett omfattande jobb med att svetsa ihop fiberkablarna.

Avbrottet drabbar alla områden som är anslutna till ovan nämnda noder, bland andra: Kopperöd (från södra Lane), Stadsfjället, Nordmanneröd, Skäleryr, Nöthult, Köperöd, Röd, Rödsbuane, Brabuane, Hogane, Tjärnhult, Svinbohult, Grindhult, Kodebacken, Övre Bräcke, Rössebol, Kyrkobyn, Skottene, Skogaryd, Hallstensröd, Medkoppen, Kåröd, Hjälmhult, Sörbo, Torvruka, Lerdalen, Skråröd, Siverbo, Ulveröd, Huveröd, Kyrkebyn, Torp, Röd, Lanneröd, Trombälgen. Samt områden i närheten av dessa.

Områden som INTE är drabbade är: Nättjebacka, Lane samhälle, Anneröd, Holmen, Stora Höghult, Kasebuane, Ekeskär, Fagerhult, Kållebråten, Ödeborgs Bråten, Rålunden, Frövik.

Vi uppdaterar texten när bytet av kabeln är gjord, förhoppningsvis går det att lämna en preliminär klartid då.

2017-02-10 07:18

Avbrott på samtliga tjänster för abonnenter i Kopperöd/Stadsfjället, Huveröd med omnejd och Svinbohult/Grindhult.

Anledningen är förmodligen ett större kabelbrott. Tekniker är på väg.

Abonnenter anslutna till noderna i Nättjebacka och Lane är inte drabbade.

Planerat underhåll 2016-11-07 och 2016-11-09

Den 7 november och den 9 november kommer det att ske ett planerat underhåll i nätet.

Arbetet kommer pågå mellan 08:00 – 15:00 båda dagarna.
Avbrott i tjänsterna kan förekomma under denna tid och varar i upp till 1 timme per anslutning men förhoppningsvis kortare.

För att undvika problem är det bra om er utrustning (mediaomvandlaren) är påslagen under dessa tider.

Ni som har avbrott i tjänsterna efter utsatt sluttid ska anmäla detta till tjänsteleverantören.
Ni kan även följa rutinen för återställning av mediaomvandlare för att se om detta avhjälper eventuella problem.

Uppdatering ang. driftstörningar

Föreningen har fått vetskap om att 10-20 medlemmar har haft problem med tjänsterna sedan i måndags. Om ni inte har felanmält eventuella problem till er tjänsteleverantör så gör detta!

Comhem – som är den största tjänsteleverantören – jobbar tillsammans med IP-Only för att lösa upp inrapporterade problem.

Vissa medlemmar har upplevt att det varit långa åtgärdstider, vilket är beklagligt. En förklaring till detta kan vara att det har uppstått ett flertal olika störningar – i vår region – vid ungefär samma tidpunkt, vilket har gjort att vissa felanmälningar relaterats till fel störning. Om era problem inte löst sig vid utlovad tid är det därför viktigt att ni återkopplar till kundtjänst direkt.

Problem med tjänster för vissa medlemmar

Efter ett servicearbete vid lunchtid den 10/10 har vissa medlemmar hört av sig och haft problem med TV och internet. Detta gäller vad vi vet oavsett vilken tjänsteleverantör man har.

Felet gäller inte alla och varför det uppstått hos vissa medlemmar har föreningen inte fått reda på.

Om du upplever problem ska du först och främst anmäla detta till din tjänsteleverantör.

Eventuellt hjälper det att göra en s.k. fabriksåterställning på mediaomvandlaren. Detta görs genom att trycka in ett gem i det lilla hålet på ena sidan av mediaomvandlaren, i hålet sitter en knapp som skall hållas inne i minst 10 sekunder tills alla lampor på burken tänder sig i en gul färg. Släpp därefter knappen, mediaomvandlaren kommer nu att starta upp och göra ytterligare en omstart.  Efter  cirka 2 minuter ska lamporna PWR, WAN och LAN1 lysa grönt och i bästa fall har du återfått tjänsterna.

 

Åsksäsong

640px-Lightning_sweden_2003_01

Perioden Juni –  Augusti är åsksäsong och även om fiberkabeln i sig inte leder ström kan ändå utrustningen påverkas genom t.ex. ett nedslag i elnätet.

Bästa sättet att skydda sin utrustning är att koppla ur den från elnätet om ett åskoväder är på gång. Det finns även tekniska lösningar för att skydda sig såsom åskledare och överspänningsskydd, mer om detta finns i denna gamla artikel på Råd och Rön.

Tänk på att din tjänsteleverantör inte alltid ersätter den utrustning som skadas vid åsknedslag. Det kan därför vara bra att se över vad som täcks av er hemförsäkring.