Vid försäljning av fastighet – där medlemskapet överlåtits till förvärvaren – tänk på att föreningen måste meddelas, då medlemsregistret måste uppdateras med de nya ägarnas kontaktuppgifter. Övrigt kring överlåtelse av medlemskap finns att läsa i föreningens stadgar och anslutningsavtalet.