Hoppa till innehåll

Generellt

Varför ett fibernät?

Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera de bredbandshastigheter som framtida tjänster kommer att kräva (exempelvis högupplöst TV).

Fiber kan redan idag leverera hastigheter på 1000 Mbit/s oberoende av hur långt du bor ifrån ”stationen”. Det motsvarar 40-100ggr snabbare hastigheter än dagens ADSL-förbindelse. Hastigheten på bredbandet i föreningens gruppavtal är 100Mbit/s i grundutförande. Du kan sedan själv uppgradera i olika steg upp till 1000Mbit/s

Vad är Lane-Ryr Fiber?

Lane-Ryr Fiber är en ekonomisk förening skapad med syfte att bygga ut ett fiberbaserat kommunikationsnät i Lane-Ryr med omnejd. Föreningens medlemmar är alla delägare i föreningen och bidrar till utbyggnaden med insatser i form av tid och pengar.

Föreningen startades i slutet av 2011 och arbetet med att bygga nätet har pågått från senhösten 2013 till vintern 2014.

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL fungerar så bra?

Den hastighet som går att få med xDSL på kopparnätet är beroende av avståndet till stationen och trots att tekniken medger en till synes hög hastighet så är det ofta långt ifrån den verkliga hastigheten.

Ett fibernät ger möjlighet till mycket högre hastigheter, och hastigheten är alltid den samma oavsett vilket avstånd du har till stationen.

En markförlagd fiberkabel är inte alls lika känslig för väder och vind som kopparkabeln, den påverkas t.ex. inte alls av åsknedslag.