Hoppa till innehåll

Kostnader

Extra anslutning

En eller flera extraanslutningar kan vara aktuellt för dig som har flera hus på samma fastighetsbeteckning eller som har ett hus med flera lägenheter i.

Varje extraanslutning har – precis som huvudanslutningen – en egen fiberanslutning till stationen, detta innebär att separat tjänsteabonnemang måste tecknas för respektive anslutning.

Flera hus på samma fastighetsbeteckning

Om du har flera hus på samma fastighetsbeteckning betalar du full insats för huvudbyggnaden, övriga byggnader betalar du 5000 SEK + moms för. Förutsättningen är att extraanslutningen ligger maximalt 80 meter ifrån huvudbyggnaden på fastigheten. Om avståndet överstiger 80 meter lämnas offert.

Fastighetsägaren står själv för grävning mellan huvudbyggnaden och övriga byggnader som skall anslutas.

Föreningen kommer att ta ut serviceavgiften (f.n. beslutad till 50 SEK/månad) för varje anslutning på fastigheten.

Hus med flera lägenheter
Om du har flera lägenheter i samma byggnad betalar du full insats för den första anslutningen i byggnaden. För övriga lägenheter betalar du 5000 SEK + moms per lägenhet.

Fastighetsägaren står själv för dragning av fiberkabel från huvudanslutningen till respektive lägenhet.

Föreningen kommer att ta ut serviceavgiften (f.n. beslutad till 50 SEK/månad) för varje anslutning på i byggnaden.

 

Vad är de löpande kostnaderna?

Föreningen kommer att ta ut en avgift för drift och underhåll av nätet, denna kommer att vara 50 SEK / månad.

Förutom detta kommer ett paket med Bredband, TV och Telefoni att erbjudas anslutna fastigheter, detta kommer att kosta 319 SEK/mån. För innehåll se Gruppavtal.

Du kan även välja andra tjänsteleverantörer, se Tjänster.

Vad kostar det att ansluta sig i senare läge?

Kostnaden att ansluta sig efter det att delområdet där fastigheten är belägen är utbyggt  kommer att vara cirka 30000 SEK eller den faktiska kostnaden om denna överstiger 30000 SEK. Dessa priser är inklusive moms.

Vad kostar det att ansluta sig?

Extrastämman i Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening den 16:e December 2012 beslutade om en takkostnad för utbyggnaden om 17000 SEK per anslutning i nätet. Det beslutades även om en första delinbetalning av kapitalinstats om 5000 SEK till föreningen senast den 1 Mars 2013, för de som väljer att skriva anslutningsavtal.

Efterföljande delinbetalningar av kapitalinsatsen har varit: 5000 SEK  i slutet av 2013 och 5000 SEK i augusti 2014.

Tillfälle för eventuella kommande delinbetalning(ar) av kapitalinsats samt storleken på dessa meddelas senare.

Inbetalning av kapitalinsatserna görs efter faktura från föreningen.