Hoppa till innehåll

Projektering & Markarbeten

När kopplar ni in fibern?

Vi kommer så långt som möjligt att samförlägga med Vattenfall då de gräver ner elkabel i vårt område. Syftet med detta är att spara pengar och slippa gräva i samma område flera gånger.

Detta innebär att vi också kommer att följa den tidsplan som Vattenfall har för sitt arbete, där det sista planerade arbetet kommer att göras i slutet av 2014.

Nätet består av ett antal olika delområden, föreningen avser att aktivera så många som möjligt samtidigt.

Gräver ni på min tomt?

Vi gräver endast fram till anlagd trädgårdstomt. Resterande grävning står du som fastighetsägare för. Om du är i behov av hjälp med att gräva hoppas vi kunna hänvisa dig till en entreprenör som kan hjälpa dig med detta.