Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här finner ni svar på de vanligaste frågorna vi får.
Klicka på respektive fråga för att se svaret.

Kostnader (4)

Extra anslutning

En eller flera extraanslutningar kan vara aktuellt för dig som har flera hus på samma fastighetsbeteckning eller som har ett hus med flera lägenheter i.

Varje extraanslutning har – precis som huvudanslutningen – en egen fiberanslutning till stationen, detta innebär att separat tjänsteabonnemang måste tecknas för respektive anslutning.

Flera hus på samma fastighetsbeteckning

Om du har flera hus på samma fastighetsbeteckning betalar du full insats för huvudbyggnaden, övriga byggnader betalar du 5000 SEK + moms för. Förutsättningen är att extraanslutningen ligger maximalt 80 meter ifrån huvudbyggnaden på fastigheten. Om avståndet överstiger 80 meter lämnas offert.

Fastighetsägaren står själv för grävning mellan huvudbyggnaden och övriga byggnader som skall anslutas.

Föreningen kommer att ta ut serviceavgiften (f.n. beslutad till 50 SEK/månad) för varje anslutning på fastigheten.

Hus med flera lägenheter
Om du har flera lägenheter i samma byggnad betalar du full insats för den första anslutningen i byggnaden. För övriga lägenheter betalar du 5000 SEK + moms per lägenhet.

Fastighetsägaren står själv för dragning av fiberkabel från huvudanslutningen till respektive lägenhet.

Föreningen kommer att ta ut serviceavgiften (f.n. beslutad till 50 SEK/månad) för varje anslutning på i byggnaden.

 

Vad kostar det att ansluta sig?

Extrastämman i Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening den 16:e December 2012 beslutade om en takkostnad för utbyggnaden om 17000 SEK per anslutning i nätet. Det beslutades även om en första delinbetalning av kapitalinstats om 5000 SEK till föreningen senast den 1 Mars 2013, för de som väljer att skriva anslutningsavtal.

Efterföljande delinbetalningar av kapitalinsatsen har varit: 5000 SEK  i slutet av 2013 och 5000 SEK i augusti 2014.

Tillfälle för eventuella kommande delinbetalning(ar) av kapitalinsats samt storleken på dessa meddelas senare.

Inbetalning av kapitalinsatserna görs efter faktura från föreningen.

Vad kostar det att ansluta sig i senare läge?

Kostnaden att ansluta sig efter det att delområdet där fastigheten är belägen är utbyggt  kommer att vara cirka 30000 SEK eller den faktiska kostnaden om denna överstiger 30000 SEK. Dessa priser är inklusive moms.

Vad är de löpande kostnaderna?

Föreningen kommer att ta ut en avgift för drift och underhåll av nätet, denna kommer att vara 50 SEK / månad.

Förutom detta kommer ett paket med Bredband, TV och Telefoni att erbjudas anslutna fastigheter, detta kommer att kosta 319 SEK/mån. För innehåll se Gruppavtal.

Du kan även välja andra tjänsteleverantörer, se Tjänster.

Projektering & Markarbeten (2)

När kopplar ni in fibern?

Vi kommer så långt som möjligt att samförlägga med Vattenfall då de gräver ner elkabel i vårt område. Syftet med detta är att spara pengar och slippa gräva i samma område flera gånger.

Detta innebär att vi också kommer att följa den tidsplan som Vattenfall har för sitt arbete, där det sista planerade arbetet kommer att göras i slutet av 2014.

Nätet består av ett antal olika delområden, föreningen avser att aktivera så många som möjligt samtidigt.

Gräver ni på min tomt?

Vi gräver endast fram till anlagd trädgårdstomt. Resterande grävning står du som fastighetsägare för. Om du är i behov av hjälp med att gräva hoppas vi kunna hänvisa dig till en entreprenör som kan hjälpa dig med detta.

Tjänster i nätet (4)

Kan jag ha kvar Telia som leverantör

Telia finns i dagsläget inte som leverantör i föreningens nät.

Vilken operatör kan jag välja?

Föreningen har tecknat ett avtal med Kommunikationsoperatören (KO) IP-Only.
IP-Only har knutit till sig ett antal tjänsteleverantörer och det är någon av dessa du tecknar avtal med för bredband, TV eller telefon (andra tjänster kan tillkomma).

För mer information om vilka leverantörer som finns att välja mellan finns på sidan https://www.ip-only.se/privat/tjanster/

Föreningen har i förhandlat fram ett gruppanslutningsavtal med tjänsteoperatören Tele2 som du som medlem kan välja att ansluta dig till. Du avtalar anslutning till gruppavtalet direkt med föreningen. Mer information om innehållet finns här

Jag har avtal med leverantör X, kan jag ha kvar det?

Om din nuvarande leverantör levererar tjänster i föreningens nät kan du naturligtvis välja att ha kvar dem. Dock bör du ta kontakt med dem för att se om det är möjligt att flytta över ditt nuvarande avtal eller om några speciella förändringar måste göras.

Vi rekommenderar alla medlemmar att i nuläget inte binda sig i en ny avtalsperiod med leverantör av TV, bredband eller telefoni. Detta då sådana avtal kan blir kostsamma att ta sig ur om ni istället skulle vilja använda fibern för att få motsvarande tjänster.

Telia finns i dagsläget inte som leverantör i föreningens nät.

Vilka TV-kanaler kommer att finnas?

Vilka TV-kanaler som finns beror till stor del på vilken tjänsteleverantör du som medlem väljer att teckna avtal med.

I det gruppavtal som föreningen erbjuder via leverantören Tele2 ingår 20 av de vanligaste TV-kanalerna men man kan som enskild abonnent köpa till flera enstaka kanaler eller kanalpaket.

Generellt (3)

Vad är Lane-Ryr Fiber?

Lane-Ryr Fiber är en ekonomisk förening skapad med syfte att bygga ut ett fiberbaserat kommunikationsnät i Lane-Ryr med omnejd. Föreningens medlemmar är alla delägare i föreningen och bidrar till utbyggnaden med insatser i form av tid och pengar.

Föreningen startades i slutet av 2011 och arbetet med att bygga nätet har pågått från senhösten 2013 till vintern 2014.

Varför ett fibernät?

Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera de bredbandshastigheter som framtida tjänster kommer att kräva (exempelvis högupplöst TV).

Fiber kan redan idag leverera hastigheter på 1000 Mbit/s oberoende av hur långt du bor ifrån ”stationen”. Det motsvarar 40-100ggr snabbare hastigheter än dagens ADSL-förbindelse. Hastigheten på bredbandet i föreningens gruppavtal är 100Mbit/s i grundutförande. Du kan sedan själv uppgradera i olika steg upp till 1000Mbit/s

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL fungerar så bra?

Den hastighet som går att få med xDSL på kopparnätet är beroende av avståndet till stationen och trots att tekniken medger en till synes hög hastighet så är det ofta långt ifrån den verkliga hastigheten.

Ett fibernät ger möjlighet till mycket högre hastigheter, och hastigheten är alltid den samma oavsett vilket avstånd du har till stationen.

En markförlagd fiberkabel är inte alls lika känslig för väder och vind som kopparkabeln, den påverkas t.ex. inte alls av åsknedslag.

Teknik (5)

Behöver jag byta TV?

Nej. TV-signalen tas emot av en box som du dels kopplar till din TV och dels till din bredbandsrouter (levereras med abonnemanget).

Anslutningen mellan TV och box sker vanligtvis med HDMI eller Scart-kabel.
Anslutningen mellan box och bredbandsrouter sker med nätverkskabel (rek. CAT5e eller senare).

Trådslös överföring mellan router och TV-box (eller TiVo-box) kan fungera, men du bör kontrollera detta med den TV-leverantör du valt. Tele2 – som föreningen har gruppavtal med – stödjer Inte trådlös överföring mellan router och TV-box.

Störningar i TV-sändningen (Comhem)

Om man upplever störningar skall dessa anmälas till supporten hos den tjänsteleverantör man har.

Nedanstående text beskriver några typer av fel som kan uppstå i TV-utsändningen från Comhem, vad orsakerna kan vara, samt eventuellt vad man själv kan göra åt problemet.

Hack i bild eller ljud

Problembeskrivning: Korta hack som uppstår i bild eller ljud med ojämna mellanrum.

Förutsättningar: Problemet uppstår bara på TiVo-boxen. Problemet uppstår inte på inspelade program. Problemet avser hack som är bråkedelan av en sekund i längd.

Orsak: Detta problem kan bero på ett problem med TiVo-boxen. Comhem har varit i kontakt med föreningen och bekräftat att de lyckats återskapa problemet i sitt lab. Felet är anmält till tillverkaren av TiVo-boxen och vi inväntar vidare information. (Denna information skrevs 2016-01-31)

Temporär åtgärd: För att komma runt hacken kan man spola tillbaka utsändningen 5-10 sekunder och återuppta uppspelningen därifrån. Man spelar då upp inspelat material och då skall inte problemen uppstå. Hjälper inte detta är det förmodligen något annat som är problemet.

Avbrott med meddelandet V52

Problembeskrivning: Rutan blir svart och ett felmeddelande med koden V52 visas på skärmen.

Förutsättningar: Problemet kan uppstå ensamt eller i kombination med avbrott på bredband och telefoni. Orsakerna kan vara olika. Nedan beskriver vi orsakerna utan hänsyn till om problem uppstått på endast TV eller på samtliga tjänster.

Orsak: Detta beror på avbrott i sändningen. Anledningen till avbrottet kan vara t.ex:

 • Tillfälligt problem med utsändningen på enskild kanal.
 • Routern startar om.
 • Nätverkssladden mellan router och TiVo har åkt ur eller glappar.
 • Eventuell utrustning mellan router och TiVo-box har problem.
 • Problem med fiberomvandlare.
 • Problem med husets fiberkabel.
 • Lokalt eller nationellt problem med kommunikationsoperatörens utrustning.
 • Problem med utsändningen från programleverantörern.
 • Problem med koppling mellan Comhem och kommunikationsoperatören

Åtgärder:

Förslag på saker du själv kan göra:

 • Om problemet uppstår återkommande, felanmäl till Comhem och gärna även på föreningens felregistreringssida. OBS! Felregistreringssidan gäller endast abonnenter i Lane-Ryr Fibers Nät!
 • Om problemet uppstår tillfälligt, prova att byta kanal och gå tillbaka till den kanal du såg på.
 • Om problemet uppstår tillfälligt på alla kanaler, säkerställ att du har bredbandsuppkoppling. Starta eventuellt om router och mediaomvandlare (normalt sett skall du inte behöva starta om TiVo-boxen).
 • För att utesluta att problemet beror på nätverkssladdar eller annat i huset bör du dra en kabel direkt från routern till TiVo-boxen. Säkerställ att kabeln är av god kvalitet. Koppla eventuellt in en dator istället för TiVo-boxen och prova att köra Bredbandskollen eller annan valfri tjänst för att mäta bandbredd, du bör komma upp i strax över 100Mbit/s vid mätning till svensk mätserver.
 • Om alla tjänster har problem, kontrollera att WAN-lampan på mediaomvandlaren lyser. Om denna är släckt tyder det på att du inte har kontakt med fibernätet. Starta först om mediaomvandlaren för att se om detta hjälper. Felanmäl annars till Comhem. (Du kan även meddela föreningen på info@laneryrfiber.se)

Bildstörningar, pixlingar, grönt brus

Problem: Bildstörningar i form av brus, pixlingar (fyrkantiga rutor över hela eller delar av bilden), grönt brus eller andra former av störningar.

Förutsättningar: Problemet uppstår på TV-utsändningar. Eventuellt kablage mellan TV och TiVo-box är bytt. Bild från annan utrustning är OK. Hyrda filmer, Netflix eller Youtube spelas upp utan bildstörningar.

Orsak: Störningar av denna typ beror oftast på någon form av bandbreddsproblem eller överbelastning. Antingen i huset eller i det nationella nätet.

Åtgärder:

 • För att utesluta att problemet ligger i din egen utrustning, koppla en kabel direkt mellan TiVo-boxen och routern.
 • Undvik att använda produkter för nätverk över elnätet. Om du måste använda dessa, säkerställ att du får god kvalitet på kopplingen (genom att t.ex. mäta mot bredbandskollen med en dator ansluten istället för TiVo-boxen.
 • Starta om TiVo-boxen.
 • Säkerställ att igen annan utrustning i ditt hem utnyttjar extremt mycket bandbredd (TV-trafiken skall vara prioriterad så detta skall egentligen inte vara ett problem).

Fabriksåterställning av mediaomvandlare

Denna rutin kan användas i felsökningssyfte vid avbrott på tjänst, eller i de fall tjänsteleverantören ber om det.
Rutinen återställer mediaomvandlaren och säkerställer att den senaste konfigurationen laddas.

 1. Leta upp det lilla hålet på ena kortsidan av mediaomvandlaren (den utrustning som själva fiberkabeln är ansluten till).
 2. Leta upp ett spetsigt verktyg eller gem som passar i hålet.
 3. Dra ur nätverkssladden som ansluter din mediaomvandlare till routern, denna sitter vanligtvis i porten LAN1.
 4. Bakom hålet finns en liten tryckknapp, pressa ner tryckknappen med hjälp av ditt verktyg/gem.
 5. Håll knappen intryckt i minst 10 sekunder eller tills dess att alla lampor på mediaomvandlaren blinkar orange.
 6. Släpp knappen.
 7. Mediaomvandlaren kommer nu att starta om 1 till 2 gånger. Detta visar sig med att PWR-lampan blir orange en stund. Vänta tills detta skett, eller i cirka 5-15 minuter.
 8. Sätt tillbaka sladden ifrån din router porten LAN1.
 9. Vänta i 5-10 minuter, om inte dina tjänster kommit igång efter denna tid börjar du med att starta om
  1. Den anslutna routern och
  2. TV-box eller annan ansluten utrustning.
 10. Om inte ovanstående hjälper skall du kontakta din tjänsteleverantör.

Kommer min gamla telefon att fungera?

Ja. Det kommer att gå att koppla in din gamla telefon.

Var kopplar ni in er i min fastighet?

Vi kommer att leverera en kopplingsdosa som du själv monterar på utsidan av din fastighet, från kopplingsdosan och in i din fastighet gör du själv en genomföring och förlägger den slang och fibertafs (fiberkabel med kontakt i ena änden) som vi levererar till dig.

Du bestämmer alltså själv var kopplingsdosan skall sitta på utsidan din fastighet och var fiberkabeln skall hamna på insidan.

Instruktioner för detta kommer att finnas tillgängligt i senare skede.

Att tänka på (2)

Vad händer med min @telia.com epost-adress?

Många har en epost-adress hos Telia (en epost-adress som slutar på @telia.com)

I dagsläget finns inte Telia som leverantör i vårt nät, det innebär att du riskerar att bli av med din epost-adress när du avslutar dina abonnemang hos Telia.

Om du har kopplat din telia-epost-adress till ditt bredbands-abonnemang så kommer du att tappa din adress i samband med att du säger upp abonnemanget. Du har då ett antal alternativ:

 • Om du har ett mobilabonnemang hos Telia kan du undersöka möjligheterna att knyta epost-adressen till detta abonnemang istället.
 • Om du inte kommer att ha kvar några affärer med Telia kan du kontakta deras kundtjänst för att se på möjligheterna att köpa epost som en separat tjänst.
 • Om du inte avser ha några fler affärer med Telia bör du skaffa en ny epost-adress. Det finns många olika gratisalternativ som fungerar olika bra beroende på vilka behov du har. Exempel är t.ex.
  • gmail.com
  • outlook.com
  • yahoo.com
  • Om du har en iPhone kan icloud.com vara ett alternativ.

Vid försäljning av fastighet

Vid försäljning av fastighet – där medlemskapet överlåtits till förvärvaren – tänk på att föreningen måste meddelas, då medlemsregistret måste uppdateras med de nya ägarnas kontaktuppgifter.

Övrigt kring överlåtelse av medlemskap finns att läsa i föreningens stadgar och anslutningsavtalet.