Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här finner ni svar på de vanligaste frågorna vi får.
Klicka på respektive fråga för att se svaret.

Teknik

Behöver jag byta TV?

Nej. TV-signalen tas emot av en box som du dels kopplar till din TV och dels till din bredbandsrouter (levereras med abonnemanget).

Anslutningen mellan TV och box sker vanligtvis med HDMI eller Scart-kabel.
Anslutningen mellan box och bredbandsrouter sker med nätverkskabel (rek. CAT5e eller senare).

Trådslös överföring mellan router och TV-box (eller TiVo-box) kan fungera, men du bör kontrollera detta med den TV-leverantör du valt. Tele2 – som föreningen har gruppavtal med – stödjer Inte trådlös överföring mellan router och TV-box.

Störningar i TV-sändningen (Comhem)

Om man upplever störningar skall dessa anmälas till supporten hos den tjänsteleverantör man har.

Nedanstående text beskriver några typer av fel som kan uppstå i TV-utsändningen från Comhem, vad orsakerna kan vara, samt eventuellt vad man själv kan göra åt problemet.

Hack i bild eller ljud

Problembeskrivning: Korta hack som uppstår i bild eller ljud med ojämna mellanrum.

Förutsättningar: Problemet uppstår bara på TiVo-boxen. Problemet uppstår inte på inspelade program. Problemet avser hack som är bråkedelan av en sekund i längd.

Orsak: Detta problem kan bero på ett problem med TiVo-boxen. Comhem har varit i kontakt med föreningen och bekräftat att de lyckats återskapa problemet i sitt lab. Felet är anmält till tillverkaren av TiVo-boxen och vi inväntar vidare information. (Denna information skrevs 2016-01-31)

Temporär åtgärd: För att komma runt hacken kan man spola tillbaka utsändningen 5-10 sekunder och återuppta uppspelningen därifrån. Man spelar då upp inspelat material och då skall inte problemen uppstå. Hjälper inte detta är det förmodligen något annat som är problemet.

Avbrott med meddelandet V52

Problembeskrivning: Rutan blir svart och ett felmeddelande med koden V52 visas på skärmen.

Förutsättningar: Problemet kan uppstå ensamt eller i kombination med avbrott på bredband och telefoni. Orsakerna kan vara olika. Nedan beskriver vi orsakerna utan hänsyn till om problem uppstått på endast TV eller på samtliga tjänster.

Orsak: Detta beror på avbrott i sändningen. Anledningen till avbrottet kan vara t.ex:

 • Tillfälligt problem med utsändningen på enskild kanal.
 • Routern startar om.
 • Nätverkssladden mellan router och TiVo har åkt ur eller glappar.
 • Eventuell utrustning mellan router och TiVo-box har problem.
 • Problem med fiberomvandlare.
 • Problem med husets fiberkabel.
 • Lokalt eller nationellt problem med kommunikationsoperatörens utrustning.
 • Problem med utsändningen från programleverantörern.
 • Problem med koppling mellan Comhem och kommunikationsoperatören

Åtgärder:

Förslag på saker du själv kan göra:

 • Om problemet uppstår återkommande, felanmäl till Comhem och gärna även på föreningens felregistreringssida. OBS! Felregistreringssidan gäller endast abonnenter i Lane-Ryr Fibers Nät!
 • Om problemet uppstår tillfälligt, prova att byta kanal och gå tillbaka till den kanal du såg på.
 • Om problemet uppstår tillfälligt på alla kanaler, säkerställ att du har bredbandsuppkoppling. Starta eventuellt om router och mediaomvandlare (normalt sett skall du inte behöva starta om TiVo-boxen).
 • För att utesluta att problemet beror på nätverkssladdar eller annat i huset bör du dra en kabel direkt från routern till TiVo-boxen. Säkerställ att kabeln är av god kvalitet. Koppla eventuellt in en dator istället för TiVo-boxen och prova att köra Bredbandskollen eller annan valfri tjänst för att mäta bandbredd, du bör komma upp i strax över 100Mbit/s vid mätning till svensk mätserver.
 • Om alla tjänster har problem, kontrollera att WAN-lampan på mediaomvandlaren lyser. Om denna är släckt tyder det på att du inte har kontakt med fibernätet. Starta först om mediaomvandlaren för att se om detta hjälper. Felanmäl annars till Comhem. (Du kan även meddela föreningen på info@laneryrfiber.se)

Bildstörningar, pixlingar, grönt brus

Problem: Bildstörningar i form av brus, pixlingar (fyrkantiga rutor över hela eller delar av bilden), grönt brus eller andra former av störningar.

Förutsättningar: Problemet uppstår på TV-utsändningar. Eventuellt kablage mellan TV och TiVo-box är bytt. Bild från annan utrustning är OK. Hyrda filmer, Netflix eller Youtube spelas upp utan bildstörningar.

Orsak: Störningar av denna typ beror oftast på någon form av bandbreddsproblem eller överbelastning. Antingen i huset eller i det nationella nätet.

Åtgärder:

 • För att utesluta att problemet ligger i din egen utrustning, koppla en kabel direkt mellan TiVo-boxen och routern.
 • Undvik att använda produkter för nätverk över elnätet. Om du måste använda dessa, säkerställ att du får god kvalitet på kopplingen (genom att t.ex. mäta mot bredbandskollen med en dator ansluten istället för TiVo-boxen.
 • Starta om TiVo-boxen.
 • Säkerställ att igen annan utrustning i ditt hem utnyttjar extremt mycket bandbredd (TV-trafiken skall vara prioriterad så detta skall egentligen inte vara ett problem).

Fabriksåterställning av mediaomvandlare

Denna rutin kan användas i felsökningssyfte vid avbrott på tjänst, eller i de fall tjänsteleverantören ber om det.
Rutinen återställer mediaomvandlaren och säkerställer att den senaste konfigurationen laddas.

 1. Leta upp det lilla hålet på ena kortsidan av mediaomvandlaren (den utrustning som själva fiberkabeln är ansluten till).
 2. Leta upp ett spetsigt verktyg eller gem som passar i hålet.
 3. Dra ur nätverkssladden som ansluter din mediaomvandlare till routern, denna sitter vanligtvis i porten LAN1.
 4. Bakom hålet finns en liten tryckknapp, pressa ner tryckknappen med hjälp av ditt verktyg/gem.
 5. Håll knappen intryckt i minst 10 sekunder eller tills dess att alla lampor på mediaomvandlaren blinkar orange.
 6. Släpp knappen.
 7. Mediaomvandlaren kommer nu att starta om 1 till 2 gånger. Detta visar sig med att PWR-lampan blir orange en stund. Vänta tills detta skett, eller i cirka 5-15 minuter.
 8. Sätt tillbaka sladden ifrån din router porten LAN1.
 9. Vänta i 5-10 minuter, om inte dina tjänster kommit igång efter denna tid börjar du med att starta om
  1. Den anslutna routern och
  2. TV-box eller annan ansluten utrustning.
 10. Om inte ovanstående hjälper skall du kontakta din tjänsteleverantör.

Kommer min gamla telefon att fungera?

Ja. Det kommer att gå att koppla in din gamla telefon.

Var kopplar ni in er i min fastighet?

Vi kommer att leverera en kopplingsdosa som du själv monterar på utsidan av din fastighet, från kopplingsdosan och in i din fastighet gör du själv en genomföring och förlägger den slang och fibertafs (fiberkabel med kontakt i ena änden) som vi levererar till dig.

Du bestämmer alltså själv var kopplingsdosan skall sitta på utsidan din fastighet och var fiberkabeln skall hamna på insidan.

Instruktioner för detta kommer att finnas tillgängligt i senare skede.