Hoppa till innehåll

Extra anslutning

En eller flera extraanslutningar kan vara aktuellt för dig som har flera hus på samma fastighetsbeteckning eller som har ett hus med flera lägenheter i.

Varje extraanslutning har – precis som huvudanslutningen – en egen fiberanslutning till stationen, detta innebär att separat tjänsteabonnemang måste tecknas för respektive anslutning.

Flera hus på samma fastighetsbeteckning

Om du har flera hus på samma fastighetsbeteckning betalar du full insats för huvudbyggnaden, övriga byggnader betalar du 5000 SEK + moms för. Förutsättningen är att extraanslutningen ligger maximalt 80 meter ifrån huvudbyggnaden på fastigheten. Om avståndet överstiger 80 meter lämnas offert.

Fastighetsägaren står själv för grävning mellan huvudbyggnaden och övriga byggnader som skall anslutas.

Föreningen kommer att ta ut serviceavgiften (f.n. beslutad till 50 SEK/månad) för varje anslutning på fastigheten.

Hus med flera lägenheter
Om du har flera lägenheter i samma byggnad betalar du full insats för den första anslutningen i byggnaden. För övriga lägenheter betalar du 5000 SEK + moms per lägenhet.

Fastighetsägaren står själv för dragning av fiberkabel från huvudanslutningen till respektive lägenhet.

Föreningen kommer att ta ut serviceavgiften (f.n. beslutad till 50 SEK/månad) för varje anslutning på i byggnaden.

 

Posted in: Kostnader