Hoppa till innehåll

Vad är Lane-Ryr Fiber?

Lane-Ryr Fiber är en ekonomisk förening skapad med syfte att bygga ut ett fiberbaserat kommunikationsnät i Lane-Ryr med omnejd. Föreningens medlemmar är alla delägare i föreningen och bidrar till utbyggnaden med insatser i form av tid och pengar.

Föreningen startades i slutet av 2011 och arbetet med att bygga nätet har pågått från senhösten 2013 till vintern 2014.

Posted in: Generellt