Hoppa till innehåll

Vid försäljning av fastighet

Vid försäljning av fastighet – där medlemskapet överlåtits till förvärvaren – tänk på att föreningen måste meddelas, då medlemsregistret måste uppdateras med de nya ägarnas kontaktuppgifter.

Övrigt kring överlåtelse av medlemskap finns att läsa i föreningens stadgar och anslutningsavtalet.

Posted in: Att tänka på