Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Varför bygga ett fibernätverk?
Hos byNet finns bra argument, se här

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?
Det beror på hur många som ansluter sig. Den totala kostnaden för projetket delas mellan alla som ansluter sig, den beror även av hur mycket bidrag vi kan få av staten samt vilka möjligheter vi har till samförläggning med andra parter.

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL fungerar så bra?
Den hastighet som går att få med xDSL på kopparnätet är beroende av avståndet till stationen och trots att tekniken medger en till synes hög hastighet så är det ofta långt ifrån den verkliga hastigheten.

Ett fibernät ger möjlighet till mycket högre hastigheter, och hastigheten är alltid den samma oavsett vilket avstånd du har till stationen.

En markförlagd fiberkabel är inte alls lika känslig för väder och vind som kopparkabeln, den påverkas t.ex. inte alls av åsknedslag.

Kommer man att kunna ansluta sig senare?
Detta är ännu inte beslutat, men klart är att det isåfall kommer att ske till lägst självkostnadspris och troligen utan möjlighet att ta del av statliga bidrag.

Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden?
Nej. Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Mbit/s via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som ansluter till samma mast.

Det här låter bra. Hur gör jag för att ansluta min fastighet?
Det första är att du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat efter beslut om projektets genomförande.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.
Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Idag har jag bredband via telefonkabeln. Jag har bra uppkoppling från flera datorer och kan se film. Varför behöver jag fiberkabel?
– Fiber är framtidssäkert.
– Du får en stabilare anslutning som inte är känslig för åska över huvud taget. Det finns ingen ström i ledningarna!
– Du får en lägre kostnad för telefon-, tv- och bredbandsabonnemang tillsammans. Allt ligger i ett paket.
– Du får del av bidragen från Länsstyrelsen. Om du istället vill ansluta om några år kommer din kostnad troligen att bli mer än dubbelt så stor.
– Fastighetens värde stiger.