Instruktioner

Här hittar du instruktioner för installation av viss utrustning. När det gäller mer detaljerade instruktioner kring anslutning av router eller annan utrustning inomhus, ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör.

 

Anslutning av utrustning inomhus

Uppkoppling av mediakonverterare – Instruktion för installation och anslutning av mediaomvandlare.

 

Instruktioner för installation utomhus

Fastighetsinstallation Instruktioner, 2013-09-26 – Instruktioner om grävning på egen tomt samt hur montering av anslutningsbox etc. skall gå till.

Exempelbilder på hur utvändig dosa ser ut och hur monteringen kan göras
Utsida01Insida02Paket

Mediaomvandlaren

De som väljer att aktivera fiber – och väljer antingen Gruppavtal eller Öppenplattform – sin får en mediaomvandlare samt en s.k. SFP-modul. Modulen skall sättas in i mediaomvandlaren i den port som är märkt WAN.

Mediaomvandlare

Det är i modulen du skall ansluta fiberkabeln. Till den andra porten på mediaomvandlaren (LAN) ansluter du den utrustning du får från den tjänsteleverantör som du har valt.

 

Utrustning som ingår i Gruppavtalet

De som väljer att ansluta sig till Gruppavtalet får följande utrustning

Router
Router för bredbandsanslutningen
TiVo
TiVo-box – Den inspelningsbara TV-boxen
DGU
Enklare TV-box
Router kopplad till mediakonverterare
Router kopplad till mediakonverteraren