Styrelsen

Styrelsen i Lane-Ryr Fiber Ekonomisk förening är:

Ordförande: Bertil Sköldh 070-28 25 666
Vice ordföranden: Stig Olsson 0522-66 80 48
Kassör: Elisabeth Carlsson Telefon: 070-340 92 41, 0522-66 40 41
Sekreterare: Fredrik Lundqvist 0703-92 67 72

Ledamöter:
Anders Dahlberg
Henrik Land
Conny Malm

Adress:
Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening
c/o Elisabeth Carlsson
Kasebuane 119
451 93 Uddevalla