Hoppa till innehåll

Nyheter

Information angående gruppavtal

Styrelsen har beslutat att förlänga gruppavtalet med Com Hem. I samband med förlängningen måste de som har gruppavtal göra valet att stanna kvar i gruppavtalet eller lämna det.

Ett informationsbrev har gått ut via e-post till de medlemmar som valt att få faktura via e-post. Om du inte fått detta informationsbrev så hör av dig föreningen på info@laneryrfiber.se

Medlemmar som får faktura via brev kommer att få information i samband med nästa faktura.

Planerat servicearbete

IP-Only uppgraderar utrustning i sitt nät, vilket kommer att att skapa kortare avbrott i tjänsterna.

Uppgraderingarna är planerade till nedanstående datum och kommer att ske någon gång mellan 00:01 – 06:00. Den planerade avbrottstiden är 15 minuter per tillfälle. i

Planerat tillfälle #1: 2017-12-04
Planerat tillfälle #2: 2017-12-08
Planerat tillfälle #3: 2017-12-11
Planerat tillfälle #4: 2017-12-15

Ytterligare information finns på http://www.ip-only.se/foretag/migrering-till-nytt-ip-core/

 

Avbrott i Röd

Boende i Lane-Ryrs Röd har anmält avbrott i tjänsterna. Trolig orsak är kabelbrott. Servicepartner är utkallad för felsökning som påbörjas under morgonen 19/10.

Tidslogg:

2017-10-20 13:15 – Skadan är nu permanent lagad.

2017-10-19 14:43 – Temporära lagningen är klar. Permanent lagning körs redan på fredag 2017-10-20.

2017-10-19 13:21 – Skadan kommer att repareras temporärt. Permanent lagning är planerad till måndagen.

2017-10-18 22:30 – Ärende läggs till servicepartner att börja felsökning & reparation under kommande förmiddag.

2017-10-18 21:30 – Föreningen uppmärksammar att boende i Röd har avbrott i tjänst. Samlar information.

 

Comhem utan avtal med Discovery Networks

Comhems avtal med Discovery Networks upphörde den 1 sept 2017. Parterna har förhandlat om förlängningen men har ännu inte kommit överens.

Detta innebär att bl.a. Kanal 5 från och med idag inte längre finns tillgänglig hos kunder till  Comhem.

Mer information finns här: http://www.comhem.se/discovery

Uppdaterat 2017-02-11 21:20 – Avbrott Kopperöd, Huveröd, Svinbohult m omnejd

2017-02-11 21:20

Lagningsarbetet är nu i sitt slutskede. I stort sett alla ska ha fått tillbaka sin anslutning vid det här laget.

Om du fortfarande inte har fungerande tjänster, kontrollera först att WAN-lampan på din mediaomvandlare lyser. Har du problem med dina tjänster trots att WAN-lampan lyser så ska du felanmäla hos din tjänsteleverantör. Du kan också använda vår felregistreringstjänst för att göra oss uppmärksamma på problemet.

2017-02-11 13:20

Nu är även noden i Svinbohult igång, där kommer det dock att kunna bli lite avbrott även under dagen i samband med pågående felsökning.

Detta innebär att majoriteten av anslutningarna nu är igång igen, det som kvarstår är de kundanslutningar som påverkades direkt av avbrottet. Där pågår reparationsarbetet fortsatt under dagen och målet är att köra på tills alla anslutningar är reparerade.

De anslutningar som fortfarande kan ha avbrott finns i: Kopperöd, Nordmanneröd, Skäleryr, Nöthult, Lane-Ryrs Röd samt 1 adress i Holmen.

2017-02-11 12:50

Huverödsnoden är igång.

2017-02-11 08:30

Reparatörerna är på plats och har återupptagit arbetet.

2017-02-10 22:56

Anslutningen till noden i Kopperöd är nu lagad, detta innebär att samtliga anslutningar i Stadsfjället skall vara igång. Även Rödshult och delar av Kopperöd bör vara klara.

Anslutningarna till noden i Huveröd och Svinbohult är tyvärr inte klara ännu. Man har försökt att laga dem, men stött på bekymmer.

Arbetet kommer att fortsätta imorgon 2017-02-11.

2017-02-10 18:30

Ny fiberkabel har blåsts på sträckan och man ska börja svetsa ihop ändarna inom kort.

Detta arbete beräknas ta 4 timmar. Man kommer att prioritera att få igång kopplingen till nodstationerna, därefter de kundanslutningar som är direkt beroende av kabeln.

Målet är att få igång majoriteten av anslutningarna under kvällen.

2017-02-10 13:17

Avbrottet beror på att den kabel som ansluter nodstationerna i Kopperöd, Huveröd och Svinbohult är avsliten.
Grävmaskin och tekniker är på plats. Reparationen kommer att ta tid. Det rör sig om en sträcka på cirka 1000meter som behöver bytas och sedan påbörjas ett omfattande jobb med att svetsa ihop fiberkablarna.

Avbrottet drabbar alla områden som är anslutna till ovan nämnda noder, bland andra: Kopperöd (från södra Lane), Stadsfjället, Nordmanneröd, Skäleryr, Nöthult, Köperöd, Röd, Rödsbuane, Brabuane, Hogane, Tjärnhult, Svinbohult, Grindhult, Kodebacken, Övre Bräcke, Rössebol, Kyrkobyn, Skottene, Skogaryd, Hallstensröd, Medkoppen, Kåröd, Hjälmhult, Sörbo, Torvruka, Lerdalen, Skråröd, Siverbo, Ulveröd, Huveröd, Kyrkebyn, Torp, Röd, Lanneröd, Trombälgen. Samt områden i närheten av dessa.

Områden som INTE är drabbade är: Nättjebacka, Lane samhälle, Anneröd, Holmen, Stora Höghult, Kasebuane, Ekeskär, Fagerhult, Kållebråten, Ödeborgs Bråten, Rålunden, Frövik.

Vi uppdaterar texten när bytet av kabeln är gjord, förhoppningsvis går det att lämna en preliminär klartid då.

2017-02-10 07:18

Avbrott på samtliga tjänster för abonnenter i Kopperöd/Stadsfjället, Huveröd med omnejd och Svinbohult/Grindhult.

Anledningen är förmodligen ett större kabelbrott. Tekniker är på väg.

Abonnenter anslutna till noderna i Nättjebacka och Lane är inte drabbade.